Lunterov ranč
nádherné miesto v prírode
pre radosť aj zábavu

AKCIA ZRUŠENÁ - PRE ZLÉ POČASIE
3. septembra posledná prázdninová akcia na Lunterovom ranči


rozlucka s prazdninami web


Westernové preteky na Lunterovom ranči

Deň športu detí a mladých ľudí. Atraktívne pre divákov.

PROPOZÍCIE:

Názov pretekov: WESTERNOVÉ PRETEKY
Miesto: Lunterov ranč Kráľová pri Zvolene
Termín: 19.8.2017
Usporiadateľ: LUNTEROV RANČ n.o.
Riaditeľ pretekov: Vladimír Lunter
Hlavný usporiadateľ: Mgr. Jakub Lunter
Technický delegát: Martin Kracina
Zapisovateľ: Jana Kollarikova

Veterinár: MVDr. Michal Lunter
Správca opracoviska: Martin Kracina
Kováč: Martin Kracina
Lekárska služba: zabezpečená
Kolbisko,ustajnenie,ubytovanie :
Kolbisko: 60 m x 40m, pieskový povrch
Opracovisko: dlhá trávnatá lúka
Ustajnenie: v mieste konania
Cena ustajnenia: 5,- EUR/deň
Vzdialenosť ustaj.od arény: 100 m
Spôsob platenia ustajnenia: v mieste konania
Ubytovanie: 4 - 30,- EUR/deň, kontakt: 0907 441 619 Mgr. Lunter
Vzdialenosť ubyt.od arény: v mieste konania alebo 8 km

Časový program/disciplíny:
1.deň:

SCHÔDZA A REGISTRÁCIA JAZDCOV 8:00
SLÁVNOSTÝ NÁSTUP 9:00
WESTERN HORSEMANSHIP MLÁDEŽ 10:00
WESTERN HORSEMANSHIP OPEN 11:00
WESERN PLEASURE MLÁDEŽ 12:00
WESERN PLEASURE OPEN 12:30
OBEDOVÁ PRESTÁVKA 13:00
1.KOLO POLE BENDING MLÁDEŽ 14:30
1.KOLO POLE BENDING OPEN 14:45
2.KOLO POLE BENDING MLÁDEŽ 15:00
2.KOLO POLE BENDING OPEN 15:15
1.KOLO BARELL RACE MLÁDEŽ 16:00
1.KOLO BARELL RACE OPEN 16:15
2.KOLO BARELL RACE MLÁDEŽ 16:30
2.KOLO BARELL RACE OPEN 16:45
VYHODNOTENIE, DEKORÁCIA 18:00

Ceny: 1. miesto – finančná odmena
2. - 3. vecné ceny
1. - 6. miesto stuhy
Šampión pretekov – kategória Mládež a Open – pohár šampióna

Kancelária pretekov: od 8.00 nepretržite, na mieste pretekov

!!! Dekorácia 18.00 – len riadne ustrojená dvojica !!!!
Prihlášky nájdete na FB Lunterov ranč
tel: 0907 745 446 (Mgr. Jana Kolláriková), 0907 441 619 (Mgr. Jakub Lunter)

Uzávierka prihlášok: 18.8.2017 do 24.00

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky, usporiadateľ nenesie zodpovednosť za úrazy jazdcov a koní, ani za straty vzniknuté počas celej akcie. Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami. Štart je povolený len prihláseným jazdcom odprezentovaným minimálne 1 hodinu pred začiatkom disciplíny v kancelárií pretekov a po uhradení všetkých poplatkov! Jazdci a podkoniari musia rešpektovať vyhradené zóny pre pohyb koní a mimo ustajnenia musí byť kôň označený štartovným číslom (platí aj pri vykladaní a nakladaní do vozíka). Nedodržaním tohto ustanovenia môže byť jazdec zo súťaže vylúčený a uložená mu pokuta. Jazdci do 18 rokov musia predložiť kópiu notársky (alebo na matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu!!! Jazdci do 18 rokov musia jazdiť s prilbou.

PRIHLÁŠKA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeOTn3IrkW23ExphxfH3pc_gZ3-eg1IlC8Bc9zUDRu3NGFTA/viewform

 

 

 

 

 

 Ľudová tanečná zábava na Lunterovom ranči

Tanečná zábava na Lunterovom ranči pri živej hudbe, kde sa bude striedať Ľudová hudba Michala Moravčíka zo Zvolena a country kapela Batoh BB.
Bude aj dobré jedlo = poľovnícky guľáš a výborné palacinky. Sľubujeme, že od smädu nazahyniete, čapujeme Urpiner, BB kolu a bude aj dobré vínko. Pripravíme súťaže pre malých aj veľkých, ženy aj mužov. Ceny už na Vás čakajú.
Na úvod vystúpenie jazdkýň z Lunterovho ranča, záujmcov na svojich koňoch aj povozia.
Nakoľko zábava bude na čerstvom vzduchu, deti sú vítané.
Vstupné 3 € za dospelého, deti zdarma.

zabava2017

 

 

 

 

 

Deň detí na Lunterovom ranči 2017

plagátik

10. a 11. júna 2017

Naša najväčšia akcia v roku, rozložená na dva dni, už teraz sa vaše deti môžu tešiť

Program:

11:00 Vystúpenie jazdkýň z Lunterovho ranča a predstavenie koníkov

12:00 Ukážka práce pastierskych psov, strihanie oviec ručne a stojom

13:30 Vystúpenie a minikurz gymnastiek z KMG Zvolen /v nedeľu o 11:30/

14:30  Vystúpenie a tanečná škôlka detského folklórneho súboru Pyrťan  /len v nedeľu/

15:00 prehliadka talentov VAŠICH DETÍ

 

CELODENNÝ PROGRAM:

- vozenie na koníkoch - pre každé dieťa 1 jazda zdarma!

- výtvarné dielničky Hanka, Pavlínka a Katka

- streľba z luku a zo vzduchovky

- mini ZOO

- trampolíny, detské ihrisko

- občerstvenie, stánky, priestor na hry aj oddych

... a ešte mnoho iného, PRÍĎ A UVIDÍŠ, TEŠÍME SA NA TEBA!

viiac podrobností na  FB

 

© Copyright 2018 - Lunterov ranč