Lunterov ranč
nádherné miesto v prírode
pre radosť aj zábavu

Country bál na Lunterovom ranči

Podujatie v prírode, na čerstvom vzduchu pod holým nebom, rozostupy neobmedzené, na osobu minimálne 100 m štvorcových. Počet hostí 100. Dezinfekcia rúk zabezpečená. Vnútornú dezinfekciu neposkytujeme.
Do tanca aj na počúvanie hrá kapela Silné ve3
Bude dobré jedlo, pivko Urpiner a všeličo iné... a znova výzva pre dobrých ľudí: doneste si SVOJU MISKU, však menej odpadu je dobré pre nás všetkých

country bal 2020 1


Deň detí na Lunterovom ranči 2019

Den deti 2019 JA

Program v sobotu 8.6.2019:

11:00 Začiatok akcie

11:15 Prehliadka talentov – deti sa prihlasujú priebežne, za vystúpenie budú odmenené

12:00 Zážitkové ukážky a aktivity pre deti so psíkmi „Zmysel života, n.o.“ Žilina – Maťka Michalková

13:00 Mini westernové preteky jazdcov z Lunterovho ranča

15:00 Prehliadka talentov – deti sa prihlasujú priebežne, za vystúpenie budú odmenené

16:00  Country bál kapela Silné ve3 do 20:00 Klobúky/sukničky sú vítané!

Program v nedeľu 9.6.2019:

10:00 Začiatok akcie

10:15 Prehliadka talentov – deti sa prihlasujú priebežne, za vystúpenie budú odmenené

11:00 Cyklodráha – doneste si bicykle, ak nemáte, požičiame

12:00 Prehliadka talentov – deti sa prihlasujú priebežne, za vystúpenie budú odmenené

13:00 Mini westernové preteky jazdcov z Lunterovho ranča

14:00 Cyklodráha - doneste si bicykle, ak nemáte, požičiame

15:00 Prehliadka talentov – deti sa prihlasujú priebežne, za vystúpenie budú odmenené

17:00   Záverečná detská diskotéka

Kto ešte u nás nebol, podujatie sa koná v prírode, je fajn sa tak obliecť a pribaliť opaľovací krém, klobúčik aj pršiplášť.
Vstup pre deti bez platenia! A ako tradične, jedna jazda na koni pre každé dieťa zadarmo

A ešte: 
- maľovanie na tvár
- zvieratká
: kone, poníky, oslík, ovečky, kozičky, zajace, kuriatka a psíky.
- výtvarná dielňa u Hanky
- Kreatívne vecičky z Yulkinej dielničky – Šitie s láskou
-
stanovištia: luky, laso, vzduchovky, trampolíny, rúbanie dreva, hod podkovou na cieľ, hry aj pre najmenších.

Občerstvenie
: palacinky, cukrová vata, ovocie, guľáš, kapustnica, nanuky, haruľa, varená kukurica...
Zbierka darčekov pre talentované deti: každý môže doniesť maličkosť, ktorá urobí deťom radosť.

Dospelí platia vstupné 2€.

 

Den s útulkáčom 15.9.2018

40227557 1842391115843283 544373640045527040 o 1

Westernové preteky na Lunterovom ranči 2018

11.8.2018 od 9:00
Deň športu detí a mladých ľudí. Atraktívne pre divákov.
westernove preteky 2018
PROPOZÍCIE pre jazdcov:

Názov pretekov: WESTERNOVÉ PRETEKY
Miesto: Lunterov ranč Kráľová pri Zvolene
Termín: 11.8.2018
Usporiadateľ: LUNTEROV RANČ n.o.
Riaditeľ pretekov: Vladimír Lunter
Rozhodca: Alexandra Ferová
Ringsteward: Július Sklenka
Technický delegát: Jakub Lunter
Zapisovateľ: Michaela Kučerová
Speaker: Jana Kollarikova

Veterinár: zabezpečený
Lekárska služba: zabezpečená
Kolbisko,ustajnenie,ubytovanie :
Kolbisko: 60 m x 40m, pieskový povrch
Opracovisko: dlhá trávnatá lúka
Ustajnenie: v mieste konania
Cena ustajnenia: 5,- EUR/deň
Vzdialenosť ustaj.od arény: 100 m
Spôsob platenia ustajnenia: v mieste konania
Ubytovanie: 4 - 30,- EUR/deň, kontakt: 0905271396
Vzdialenosť ubyt.od arény: v mieste konania alebo 8 km

Časový program/disciplíny:

SCHÔDZA A REGISTRÁCIA JAZDCOV 8:00
SLÁVNOSTÝ NÁSTUP 9:00
WESTERN HORSEMANSHIP MLÁDEŽ 10:00
WESTERN HORSEMANSHIP OPEN 11:00
WESTERN PLEASURE MLÁDEŽ 12:00
WESTERN PLEASURE OPEN 12:30
OBEDOVÁ PRESTÁVKA 13:00
1.KOLO POLE BENDING MLÁDEŽ 14:30
1.KOLO POLE BENDING OPEN 14:45
2.KOLO POLE BENDING MLÁDEŽ 15:00
2.KOLO POLE BENDING OPEN 15:15
1.KOLO BARELL RACE MLÁDEŽ 16:00
1.KOLO BARELL RACE OPEN 16:15
2.KOLO BARELL RACE MLÁDEŽ 16:30
2.KOLO BARELL RACE OPEN 16:45
VYHODNOTENIE, DEKORÁCIA 18:00

Ceny: 1. miesto – finančná odmena
2. - 3. vecné ceny
1. - 6. miesto stuhy
Šampión pretekov – kategória Mládež a Open – pohár šampióna

Kancelária pretekov: od 7.30 nepretržite, na mieste pretekov

!!! Dekorácia 18.00 – len riadne ustrojená dvojica !!!!

Prihlášky:

https://docs.google.com/forms/d/1EfF66JR5IRWNNHLRWBxZAUZDJKGDMBddZ1TEHr-OGCs/edit

Uzávierka prihlášok: 8.8.2018 do 24.00

tel: 0907 745 446 (Mgr. Jana Kolláriková), 0907 441 619 (Mgr. Jakub Lunter)

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky, usporiadateľ nenesie zodpovednosť za úrazy jazdcov a koní, ani za straty vzniknuté počas celej akcie. Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami. Štart je povolený len prihláseným jazdcom odprezentovaným minimálne 1 hodinu pred začiatkom disciplíny v kancelárií pretekov a po uhradení všetkých poplatkov! Jazdci a podkoniari musia rešpektovať vyhradené zóny pre pohyb koní a mimo ustajnenia musí byť kôň označený štartovným číslom (platí aj pri vykladaní a nakladaní do vozíka). Nedodržaním tohto ustanovenia môže byť jazdec zo súťaže vylúčený a uložená mu pokuta. Jazdci do 18 rokov musia predložiť kópiu notársky (alebo na matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu!!! Jazdci do 18 rokov musia jazdiť s prilbou.
DEŇ DETÍ NA LUNTEROVOM RANČI 2018

 

2.júna od 11.oo do 22:oo
3.júna od 11:oo do 18:oo 

Kto ešte u nás nebol: podujatie sa koná v prírode, je fajn sa tak obliecť a pribaliť opalovací krém, klobúčik aj pršiplášť.
Vstup pre deti bez platenia! Dospelí platia vstupné 2€

Program v sobotu 2.6.2018:

10:00 Začiatok preberania hračiek a darčekov

11:00 Začiatok akcie

11:15 Prehliadka talentov – deti sa prihlasujú priebežne, za vystúpenie budú odmenené

12:00 Vystúpenie a tanečná škôlka detského folklórneho súboru Pyrťan

13:00 Vystúpenie jazdkýň z Lunterovho ranča /predpremiéra/

14:00 Ukážka práce pastierskych psov

15:00 Vystúpenie gymnastiek z KMG Zvolen

15:30 Prehliadka talentov – deti sa prihlasujú priebežne, za vystúpenie budú odmenené

16:00  Country bál kapela Silné vetry do 22:00 Klobúky/sukničky sú vítané!

17:00  Vystúpenie jazdkýň z Lunterovho ranča /premiéra/

Program v nedeľu 3.6.2018:

10:00 Začiatok preberania hračiek a darčekov

11:00 Začiatok akcie

11:30 Vystúpenie gymnastiek z KMG Zvolen

12:00 Prehliadka talentov – deti sa prihlasujú priebežne, za vystúpenie budú odmenené

13:00 Vystúpenie jazdkýň z Lunterovho ranča

14:00 Divadlo o zvieratkách VEC – DDS Zdurnovie deti z Hriňovej

15:00 Prehliadka talentov – deti sa prihlasujú priebežne, za vystúpenie budú odmenené

16:00   Vystúpenie jazdkýň z Lunterovho ranča /premiéra/

A ešte:
- jazda na koni pre každé dieťa zadarmo
- zvieratká: kone, poníky, oslík, ovečky, kozičky, zajace, kuriatka, ukážka strihania oviec.
- výtvarné dielne: drôtiková - Hanka a plstenie - Andrejka.
- stanovištia: luky, vzduchovky, trampolíny, hod podkovou nacieľ, hry aj pre najmenších.
Občerstvenie: palacinky, cukrová vata, ovocie, guľáš, nanuky, haruľa, varená kukurica...
Zbierka darčekov pre talentované deti: každý môže doniesť maličkosť, ktorá urobí deťom radosť.

 

Den deti 2018 1

 

 

 


rozlucka s prazdninami web


Westernové preteky na Lunterovom ranči

Deň športu detí a mladých ľudí. Atraktívne pre divákov.

PROPOZÍCIE:

Názov pretekov: WESTERNOVÉ PRETEKY
Miesto: Lunterov ranč Kráľová pri Zvolene
Termín: 19.8.2017
Usporiadateľ: LUNTEROV RANČ n.o.
Riaditeľ pretekov: Vladimír Lunter
Hlavný usporiadateľ: Mgr. Jakub Lunter
Technický delegát: Martin Kracina
Zapisovateľ: Jana Kollarikova

Veterinár: MVDr. Michal Lunter
Správca opracoviska: Martin Kracina
Kováč: Martin Kracina
Lekárska služba: zabezpečená
Kolbisko,ustajnenie,ubytovanie :
Kolbisko: 60 m x 40m, pieskový povrch
Opracovisko: dlhá trávnatá lúka
Ustajnenie: v mieste konania
Cena ustajnenia: 5,- EUR/deň
Vzdialenosť ustaj.od arény: 100 m
Spôsob platenia ustajnenia: v mieste konania
Ubytovanie: 4 - 30,- EUR/deň, kontakt: 0907 441 619 Mgr. Lunter
Vzdialenosť ubyt.od arény: v mieste konania alebo 8 km

Časový program/disciplíny:
1.deň:

SCHÔDZA A REGISTRÁCIA JAZDCOV 8:00
SLÁVNOSTÝ NÁSTUP 9:00
WESTERN HORSEMANSHIP MLÁDEŽ 10:00
WESTERN HORSEMANSHIP OPEN 11:00
WESERN PLEASURE MLÁDEŽ 12:00
WESERN PLEASURE OPEN 12:30
OBEDOVÁ PRESTÁVKA 13:00
1.KOLO POLE BENDING MLÁDEŽ 14:30
1.KOLO POLE BENDING OPEN 14:45
2.KOLO POLE BENDING MLÁDEŽ 15:00
2.KOLO POLE BENDING OPEN 15:15
1.KOLO BARELL RACE MLÁDEŽ 16:00
1.KOLO BARELL RACE OPEN 16:15
2.KOLO BARELL RACE MLÁDEŽ 16:30
2.KOLO BARELL RACE OPEN 16:45
VYHODNOTENIE, DEKORÁCIA 18:00

Ceny: 1. miesto – finančná odmena
2. - 3. vecné ceny
1. - 6. miesto stuhy
Šampión pretekov – kategória Mládež a Open – pohár šampióna

Kancelária pretekov: od 8.00 nepretržite, na mieste pretekov

!!! Dekorácia 18.00 – len riadne ustrojená dvojica !!!!
Prihlášky nájdete na FB Lunterov ranč
tel: 0907 745 446 (Mgr. Jana Kolláriková), 0907 441 619 (Mgr. Jakub Lunter)

Uzávierka prihlášok: 18.8.2017 do 24.00

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky, usporiadateľ nenesie zodpovednosť za úrazy jazdcov a koní, ani za straty vzniknuté počas celej akcie. Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami. Štart je povolený len prihláseným jazdcom odprezentovaným minimálne 1 hodinu pred začiatkom disciplíny v kancelárií pretekov a po uhradení všetkých poplatkov! Jazdci a podkoniari musia rešpektovať vyhradené zóny pre pohyb koní a mimo ustajnenia musí byť kôň označený štartovným číslom (platí aj pri vykladaní a nakladaní do vozíka). Nedodržaním tohto ustanovenia môže byť jazdec zo súťaže vylúčený a uložená mu pokuta. Jazdci do 18 rokov musia predložiť kópiu notársky (alebo na matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu!!! Jazdci do 18 rokov musia jazdiť s prilbou.

PRIHLÁŠKA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeOTn3IrkW23ExphxfH3pc_gZ3-eg1IlC8Bc9zUDRu3NGFTA/viewform

 

 

 

 

 

 Ľudová tanečná zábava na Lunterovom ranči

Tanečná zábava na Lunterovom ranči pri živej hudbe, kde sa bude striedať Ľudová hudba Michala Moravčíka zo Zvolena a country kapela Batoh BB.
Bude aj dobré jedlo = poľovnícky guľáš a výborné palacinky. Sľubujeme, že od smädu nazahyniete, čapujeme Urpiner, BB kolu a bude aj dobré vínko. Pripravíme súťaže pre malých aj veľkých, ženy aj mužov. Ceny už na Vás čakajú.
Na úvod vystúpenie jazdkýň z Lunterovho ranča, záujmcov na svojich koňoch aj povozia.
Nakoľko zábava bude na čerstvom vzduchu, deti sú vítané.
Vstupné 3 € za dospelého, deti zdarma.

zabava2017

 

 

 

 

 

Deň detí na Lunterovom ranči 2017

plagátik

10. a 11. júna 2017

Naša najväčšia akcia v roku, rozložená na dva dni, už teraz sa vaše deti môžu tešiť

Program:

11:00 Vystúpenie jazdkýň z Lunterovho ranča a predstavenie koníkov

12:00 Ukážka práce pastierskych psov, strihanie oviec ručne a stojom

13:30 Vystúpenie a minikurz gymnastiek z KMG Zvolen /v nedeľu o 11:30/

14:30  Vystúpenie a tanečná škôlka detského folklórneho súboru Pyrťan  /len v nedeľu/

15:00 prehliadka talentov VAŠICH DETÍ

 

CELODENNÝ PROGRAM:

- vozenie na koníkoch - pre každé dieťa 1 jazda zdarma!

- výtvarné dielničky Hanka, Pavlínka a Katka

- streľba z luku a zo vzduchovky

- mini ZOO

- trampolíny, detské ihrisko

- občerstvenie, stánky, priestor na hry aj oddych

... a ešte mnoho iného, PRÍĎ A UVIDÍŠ, TEŠÍME SA NA TEBA!

viiac podrobností na  FB

 

© Copyright 2021 - Lunterov ranč